Pracujemy w nurcie integracyjnym, nazywanym też eklektycznym. W podejściu tym uważa się, że podłoże trudności pacjenta może być bardzo różne, więc nie istnieje jeden właściwy sposób pracy z nimi.

Świadomie korzystamy więc z dorobku różnych nurtów terapeutycznych takich jak poznawczo - behawioralny, humanistyczno -egzystencjonalny, systemowy czy Gestalt. To jakie elementy wybieramy zależy od potrzeb, preferencji osoby, której pomagamy, od rodzaju zgłaszanych problemów.

Tak jak inni zwolennicy podejścia integracyjnego uważamy, że nie istnieje jedna uniwersalna terapia, która jest skuteczna zawsze i w każdym przypadku. Każdy z nas jest inny, ma własne określone potrzeby, trudności, z którymi się mierzy lub zmaga.

W terapii integracyjnej stosujemy różnorodne narzędzia, techniki dostosowane do potrzeb danej osoby, konkretnego przypadku, problemu.