Psychoterapeuci integracyjni wykorzystują wielorakość metod, technik terapeutycznych – w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta. Dobierają najlepsze metody pracy. Stosują elementy terapii poznawczo – behawioralnej, podejście humanistyczno – egzystencjonalne, systemowe czy Gestalt.

W psychoterapii integracyjnej na pierwszym miejscu jest pacjent. To on jest ekspertem swojego życia i od jego doświadczeń zależy jaka forma pomocy będzie mu służyć. Terapia integracyjna dzięki elastycznej formie i dostosowywaniu pomocy do konkretnego przypadku cieszy się dużym powodzeniem i wysoką skutecznością. Terapeuta dobiera narzędzia w zależności od sytuacji i historii pacjenta, kierując się badaniami, które potwierdzają skuteczność danego sposobu pomocy. Psychoterapeuta integracyjny obserwuje jak konkretna metoda wpływa na pacjenta i w razie potrzeby modyfikuje ją w celu najlepszych rezultatów.

To uniwersalna forma pomocy stosowana zarówno w pracy z dorosłymi jak i młodzieżą. Jest skuteczna w leczeniu wszelkich zaburzeń psychicznych (jak lękowych, depresyjnych) czy zaburzeń osobowości.